presentació / benvinguts / biografia / llibres / e-books / revistes / exposicions / contactes / saltarí

Llibreria Abacus
Valencia
3,4/1/05

A principis d'any Potam, l'elefant es va passetjar per la llibreria Abacus de València entre llibres i signatures.
anterior